När det skrivs om bostadsmarknaden handlar det ofta om städernas bostadsmarknad och då framför allt hur det ser ut i de större städerna. Vi har nog alla hört det rapporteras om bostadsbrist, för lite byggande, dyra hyror, problem som kommer av andrahandsuthyrning och så vidare. Men är det samma sak i hela landet? Ser det likadant ut på landsbygden? Är utmaningarna och problemen desamma och är det lika svårt att få en bostad där som det är i de större städerna? Svaret är inte entydigt eller enkelt och ganska mycket handlar om vilken landsbygd vi pratar om.

När det handlar om landsbygd som ligger nära de större städerna kan det vara både svårt och dyrt att få en bostad, även om priserna brukar vara lägre än om du bor centralt i en stad. Det beror på att många faktiskt föredrar att bo på landet och pendla till ett arbete inne i en stad. Ligger bostaden så det är möjlighet att pendla med kollektivtrafik, till exempel om den ligger nära en tågstation, ökar risken för dyra priser och en ganska svår bostadsmarknad. Men trots allt är det ju en relativt liten del av Sveriges landsbygd som ligger på pendelavstånd till en storstad.

Avbefolkning

I takt med att städerna blivit viktigare har fler flyttat dit. Det är inte konstigt i sig med en urbanisering, men när det handlar om bostadsmarknaden hamnar fokus lätt på de städer dit människorna flyttar. Det finns ju också ställen de flyttar ifrån och en bostadsmarknad kvar där. Framför allt i norra Sverige finns det orter där vi kan prata om en avbefolkning eftersom så många flyttar. Några orter som haft en befolkningsminskning på mer än 40 procent sen 1970 är Åsele, Pajala, Överkalix och Laxå, men överlag minskar befolkningen på landsbygden medan den ökar i städerna.

Problemet med släktgårdar

Samtidigt som många flyttar från sina gamla hemtrakter kan vi hamna i ett läge där många hus står tomma och det ändå inte finns bostäder till försäljning för de som till exempel vill flytta hemifrån eller hitta en större bostad. En orsak kan vara att många trots allt känner sig hemma där och inte vill göra sig av med den gård som funnits i släkten i generationer. Finns det ekonomiska möjligheter väljer många att behålla bostaden och använda den som fritidshus, vilket gör att trakter kan avbefolkas samtidigt som få bostäder blir lediga och möjliga att flytta till.

Att hyra bostad på landsbygden

Ett annat problem som finns i större utsträckning på landsbygden än i städer är att det kan vara svårt att hitta hyresbostäder. Visst kan det vara svårt att få ett hyreskontrakt i städerna, men det existerar i alla fall hyresrätter. I glesbygden finns det mer sällan både hyresrätter och bostadsrätter eftersom antalet lägenheter är lågt. Istället bor de flesta i hus. Vill du hitta ett hus eller en gård att hyra bygger det ofta på att du hittar någon privatperson som har ett tomt hus stående som de kan tänka sig att hyra ut till en, något som kan vara svårt om du inte har rätt kontakter.

Borde du flytta ut på landet?

Har du möjlighet att köpa en bostad kan du få mer för pengarna ju längre från de stora städerna du skaffar boende, men pendelavståndet kan också öka liksom avståndet till vård, skolor, affärer och annat du kan behöva. Vill du hyra ditt boende är det svårare att hitta en bostad på landsbygden, men inte omöjligt. Är det då en bra eller dålig idé att flytta ut på landet? Vad svaret på den frågan är beror mer på vem du är och vad du vill leva för liv, än hur bostadsmarknaden ser ut. Ett större eller billigare boende behöver inte betyda att du får ett bättre liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *