Boendepriserna styrs av en mängd olika faktorer och att säkert säga hur det kommer att utvecklas är i stort sett omöjligt. Däremot går det att titta på olika typer av meta-händelser och därmed göra en initierad gissning, eller en prognos, för hur priserna kommer röra sig på lång och på kort sikt. Om det fanns en enkel formel för att förutspå förändringar på marknaden skulle det givetvis vara enklare att veta när du skulle köpa och/eller sälja. Men som det är nu får du helt enkelt gå fram på magkänsla och försöka uppskatta utvecklingen och anpassa dig efter den.

En bostad är något du ska ha under en lång tid och du kommer också alltid att behöva en bostad. Utifrån hur reglerna för bostadsägande ser ut i Sverige idag är det också så att det inte är helt lätt att köpa en bostad på spekulation. Det gör att prisutvecklingen framförallt är intressant för två typer av ägare: de som ska köpa en bostad, eller de som äger en bostad men är belånade på ett sådant sätt att de kommer ha svårt att behålla den om deras ekonomiska situation förändras genom minskade inkomster eller ökade utgifter (som till exempel en räntehöjning).

Hur påverkar räntan och andra faktorer bostadspriserna?

De senaste decennierna har vi sett en oerhört stark utveckling på bostadspriserna över hela Sverige och i synnerhet i storstadsregionerna. Den utvecklingen har drivits på av dels en generellt stark ekonomisk utveckling, en brist på tillgängliga hyresrätter och ovanligt låga räntor. Det har helt enkelt varit väldigt billigt och lätt att låna pengar vilket har skapat ett överflöd av köpare med tillgång till kapital. I takt med att bankerna har blivit mindre generösa med att låna ut pengar så har också prisökningen mattats av. Det är sannolikt att räntan kommer höjas och att konjunkturen kommer svalna i närtid, vilket bör ge effekt på bostadspriserna.

Hur påverkas bostadspriserna av nybyggda boenden?

En annan sak som driver priser upp och ner är givetvis tillgången på bostäder. När det finns en brist på marknaden kommer priserna öka och om det finns ett stort utbud ska de teoretiskt minska. Bostadsbyggandet har varit väldigt stort de senaste åren, det som däremot kan ses är att det har byggts mot en målgrupp som har gott om egna eller lånade pengar. Det har lett fram till en situation med både ett utbud och en efterfrågan som inte matchar varandra. Lägenheterna som byggs är väldigt dyra, men marknaden har inte råd att köpa dem. Det är därför sannolikt att priserna på nyproduktion kommer sjunka.

Vad påverkar hyresnivåerna och kommer hyrorna höjas eller sänkas?

Hyresnivåerna i Sverige baseras på den så kallade bruksvärdesprincipen. Vi har reglerade hyror. Det gör att en fastighetsägare som hyr ut får ta betalt enligt standard och inte enligt en marknadsvärdering där ett attraktivt läge borde ge en hög hyrespremie. Marknaden har mött det med att framförallt bygga nya hyresrätter med väldigt hög standard för att kunna maximera sina hyresintäkter. Det har lett fram till en liknande situation som på köpemarknaden där utbudet som finns är väldigt dyrt, samtidigt som de som letar efter en hyreslägenhet ofta har svårt att få råd med dem. Så länge som hyresregleringen kvarstår kan du räkna med små kostnadssvängningar på befintligt boende.

Ska du köpa eller sälja?

Baserat på ovanstående och på sunt förnuft kan det misstänkas att det kommer ske en anpassning nedåt i bostadspriserna, samtidigt som hyresnivåerna kan beräknas kvarstå ungefär som idag. Om vi ser en större ekonomisk krasch eller kris finns det stor risk för en större prisnedgång. Den som är högt belånad och inte kommer kunna hantera en ränteuppgång gör alltså klokt i att utvärdera sina alternativ. Kan du sälja och köpa en billigare lägenhet eller ta en hyreslägenhet du vet att du har råd med kan det vara värt att överväga det alternativet. Den som har bra marginaler och en prisuppgång i ryggen bör dock behålla nuvarande boende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *