Frågor kring hyreskontraktet med kommunen

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 1994. Läs den. Nästan spännande som en deckare. Kommunstyrelsen 1994_Del1 Kommunstyrelsen 1994_Del2

Tekniska nämndens behandling av ärendet 1998 Tekniska nämnden 304-1998
och 2003 Tekniska nämnden 188-2003.

Av Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2003-09-24  framgår att Samhällsbyggnadskontoret (Ewert Sjöstrand) har utarbetat ett förslag till ”riktigt hyresavtal”.  Sjöstrand föredrar ärendet muntligt och tekniska nämnden beslutar ”att upphäva tidigare beslut i nämnden” och uppdra åt förvaltningen att teckna hyresavtal enligt bifogat förslag.

Förslaget som blev beslut den 18  juni  2003  innebär en ” årshyra av 75.000 kronor. Hyrestid 1 januari 2003 tom 31 december 2015.”

Efter detta har inga ytterligare beslut om fastigheten fattats av kommunen. Jag vill också minnas att Ingen information lämnades  av kommunen när fastigheten övergick i dotterbolagets ägo och vilket värde som då åsattes fastigheten.

Noteringar nedtecknade av Per Eric Mattsson, ordf. i Wendelas Vänner. Pdf

 

 

 

 

 

Loading Facebook Comments ...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *