Fritt ord 250 år

På denna sida publicerar vi nyheter mm om jubileet.

Tidskriften Parnass tryckfrihetsnummer

Inbjudan till Wendelas Vänners invigning av Tryckfrihetsåret 2016. Inbjudan-Fritt-ord-1251106.pdf

Ami Lönnroths ledarstick i WendelAvisan nr 56 december 2015. Publiceras här omkring den 10 december. Amis ledare

Aktuella artiklar mm som har anknytning till Tryckfrihet.

Artikel i DN den 5 mars 2016
”Lagförslag vill begränsa offentlighetsprincipen”
Allt hemligare myndigheter. I ett nytt lagförslag föreslås att personnummer på offentliganställda blir hemliga. Det betyder att många missförhållanden i framtiden inte kommer att kunna avslöjas. Justitiedepartementet medger att man inte frågat journalister om förslagets konsekvenser för mediebevakningen, skriver 15 grävande journalister.
Läs hela artikeln här: http://www.dn.se/debatt/lagforslag-vill-begransa-offentlighetsprincipen/

Indragningsmakten – ett rätt uddlöst vapen.
Utdrag ur WendelAvisan nr 56 2015. En något redigerad text ur boken ”Tidningskungen den förste moderne svensken” av Ami Lönnroth och Per Eric Mattsson. Första utgåva 1996. Nyutgåva 2015. Boken kan köpas hos Wendelas Vänner för kr 150 + porto kr 50 till pg 985920-8.

Fritt Ord 250 år

Utgiven i december 2016

 http://www.riksdagen.se/sv/SysSiteAssets/15.-bestall-och-ladda-ned/informationsmaterial/Fritt-Ord-250-ar/