Det nya Kulturnätverket

Kulturnätverket konstituerades den 10 oktober 2016 vid ett möte i Wendela Hebbes Hus.

Protokoll med bilagor från senaste mötet den 29 maj 2017 hos Assyriska föreningen.
Protokoll-20170529.pdf
Bil-1.pdf
Bil-2.pdf

Tidigare protokoll

Mötesnoteringar från första mötet den 10 oktober 2016 i Wendela Hebbes Hus. Mötesordförande och sammankallande Ami Lönnroth, sekreterare Kerstin Ekberg
Första mötet 10 okt -2016

Det andra mötet ägde rum i Oktoberteaterns lokaler den 28 november.Möteledare Ami Lönnroth, sekreterare Ninne Olsson
Andra mötet den 28-nov 2016

Den 15 december 2016 hade Länstidningen en artikel om Nätverket. Den kan läsas här.

Kulturnätverket anteckningar nr 3 januari 2017 reviderade på Saltskog gård
den 25 januari 2017. Mötesledare  Birger Svanteson. Sekreterare Ester Rudolfsson Mattsson.

Kulturnätverket anteckningar nr 4 27 mars 2017 i S:ta Ragnhildsgården. Mötesledare Ami Lönnroth. Sekreterare Birgitta Edström.

Nästa möte den 29 maj kl 18.30 hos Assyriska Kultur föreningen. Ansvarig Nursel. Maila henne om förslag till programpunkter mm

Kulturnatverket anteckningar 2017-11-20 i Wendela Hebbes Hus