Det nya Kulturnätverket

Mötesnoteringar från första mötet den 10 oktober 2016 i Wendela Hebbes Hus. Mötesordförande Ami Lönnroth, sekreterare Kerstin Ekberg
Första mötet 10 okt -2016

Det andra mötet ägde rum i Oktoberteaterns lokaler den 28 november.Mötesordförande Ami Lönnroth, sekreterare Ninne Olsson
Andra mötet den 28-nov 2016

Den 15 december 2016 hade Länstidningen en artikel om Nätverket. Den kan läsas här.

Nästa möte den 25 januari 2017 i Saltskog. Anmälan till birgersvanteson@gmail.com  eller rudolfsson.ester@gmail.com