De nya amorteringskraven

Den första mars 2018 började de nya amorteringskravet gälla i Sverige. Det nya kraven inkluderar dock inte tidigare bostadslån utan gäller endast de lån som tas den 1 mars eller senare. Rent konkret innebär det nya amorteringskravet att de personer som har högt belånade hushåll tvingas att betala av (amortera) större del av sitt lån varje månad. Mer exakt gäller de alla personer och hushåll som har lånat 4,5 gånger så mycket pengar som hushållets bruttoinkomst är. Det vill säga att om ett par äger ett hus tillsammans är bruttoinkomsten deras sammanlagda inkomst, medan om en person står som ensam ägare på ett hus fast har en sambo som betalar hyra där men inte står som ägare, så är bruttoinkomsten endast ägarens inkomst. Utöver det nya amorteringskravet så är det även lag att de hushåll som inkluderas i det nya amorteringskravet även ska betala av minst 1 procentenhet mer av sitt bolån per år än vad de gjorde innan den första mars 2018. Ett exempel på det nya amorteringskravet som kan göra detta mer förståeligt är ett hushåll som har en gemensam bruttoinkomst på 660 000 kr/år måste amortera 1% extra om bolånet på deras hushåll överstiger 2 970 000 kr, eftersom 660 000 multiplicerat med 4,5 är 2 970 000 kr. 660 000 kr delat på två är 330 000 kr, vilket i genomsnitt innebär 27 500 kr i månaden efter skatt, vilket är en rätt genomsnittlig lön. Detta är relativt litet lån för många, vilket innebär att många drabbas av det nya amorteringskrav.

 

Från regeringen

Det nya amorteringskravet föreslogs av finansinspektionen under hösten 2017 och blev verklighet i början på 2018 när regeringen röstade ja till förslaget. Det gamla amorteringskravet innebar att när ett hushåll lånar över 70% ska de amortera minst 2% av det ursprungliga lånebeloppet. Om hushållet belånat sig för under 70% så ska de amortera minst 1% per år tills att belåningsgraden nått 50%. Detta gamla amorteringskravet kommer att fortsätta gälla för de hushåll som håller på att amortera bort sina lån innan det nya amorteringskravet trädde i kraft. I vissa fall kommer det gamla amorteringskravet kombineras med det nya men det gäller inte gemene man. Det negativa med det nya amorteringskravet är att de som exempelvis har ett stort hushåll nu men funderar på att flytta till ett mindre på grund av olika anledningar, kan få en högre månadskostnad av att flytta till ett mindre hushåll eftersom de då behöver rätta sig efter de nya amorteringskraven. Av den anledningen kommer bostadsmarknaden inte flyta på som innan den kommande tiden innan personer inser att de inte har något val om de gärna vill flytta.

 

Krav att betala av pengar

Att låna pengar för sitt boende är det väldigt få som aldrig gör i hela sitt liv. Det är till det ändamålet som lån av pengar främst finns till för, eftersom alla behöver någonstans och bo och det ofta är pengar man får igen eftersom man kan tjäna på att flytta runt, byta boende och byta upp sig i bostadsläge. Men det finns många som lånar pengar till mindre viktiga ändamål. Sms-lån är ett sådant exempel. Det handlar absolut inte om samma höga summor som lån på hus, men det kan definitivt innebära några tio tusentals kronor som har ofantligt hög ränta jämfört med bostadslån. Många tar sms-lån för att köpa sig en resa utomlands, handla extra kläder, för några utekvällar eller för att spendera pengarna för onlinecasino. Detta är saker som inte är livsnödvändiga utan endast för underhållning, vilket gör det enormt onödigt att dra på sig fruktansvärda skulder i onödan. Sms-lån har rätt jobbiga amorteringskrav vilket gör att man i princip står i skuld väldigt lång tid efter att man tagit ett sms-lån, och i slutändan behövt betala 3-4 gånger så mycket som själva lånet var på efter räntetillägg.